Projekt MAWi 2014
   
 

kompleksowa księgowość,
obsługa kadrowo - płacowa,
konsulting personalny, księgowy i gospodarczy

o nasofertacennikkontaktdodatki

 

 
 

oferta

Biuro rachunkowe PRACCO oferuje profesjonalne usługi księgowe i podatkowe. Swoim zasięgiem obejmujemy przede wszystkim Kraków i okolice, jesteśmy otwarci również na możliwość współpracy zdalnej i zapraszamy przedsiębiorców z bardziej odległych województw. PRACCO to certyfikowane biuro księgowe. Nasze atuty to solidność, kompleksowość i bezpieczeństwo.

Zakres usług
Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych książek przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej. Wyprowadzamy zaległości. Pomagamy założyć działalność gospodarczą. Nasi klienci to osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego oraz stowarzyszenia non profit.

Księgi handlowe
Ustawa o rachunkowości określa, jakie podmioty muszą prowadzić pełną księgowość w postaci ksiąg handlowych. Są to między innymi spółki handlowe. W ramach usługowego prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez nas na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub/i osób fizycznych,
 • rozliczanie operacji bankowo-kasowych,
 • rozliczanie transakcji unijnych (nabycia i dostawy, deklaracje VAT-UE), importu i eksportu,
 • odwrotne obciążenie,
 • korygowanie kosztów podatkowych i VAT (ulga za złe długi),
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, sporządzanie i składanie deklaracji (elektronicznie - w formie JPK-ów),
 • sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • sporządzenie rocznej deklaracji o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS (również elektronicznie) pracowników i zleceniobiorców.

Dodatkowo przygotujemy dla Państwa:

 • zakładowy plan kont,
 • politykę rachunkowości,
 • instrukcję obiegu dokumentów,
 • informacje finansowe dla banków lub innych instytucji,
 • informację o opłatach za korzystanie środowiska,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • zmiany w KRS,
 • sprawozdania statystyczne dla GUS,
 • raporty NBP.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów
W ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz plików JPK (drogą elektroniczną),
 • miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o podatku dochodowym wg skali (PIT-36) lub liniowo (PIT-36L),
 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS (również elektronicznie) pracowników i zleceniobiorców,
 • pomoc w zgłoszeniach zmian w CEiDG.

Dodatkowo sporządzimy sprawozdania statystyczne GUS i poprowadzimy kontrolę Państwa rozrachunków, na podstawie otrzymanych dowodów księgowych (faktur) oraz wyciągów bankowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
W ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT (rejestry zakupów, rejestry sprzedaży),
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT i plików JPK (drogą elektroniczną),
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-28),
 • pomoc w zgłoszeniach zmian w CEiDG.

Kadry i płace
W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności:

 • naliczanie list płac oraz sporządzanie rachunków do umowy zlecenia i o dzieło,
 • rozliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
 • rozliczanie urlopów, wynagrodzeń chorobowych, odpraw i ekwiwalentów,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła,
 • sporządzanie deklaracji ZUS i ich wysyłka w formie elektronicznej,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego podatników oraz pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie deklaracji rocznych o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • sporządzanie sprawozdań GUS (dodatkowo).

Konsultacje
Podczas swojej kilkunastoletniej praktyki księgowej miałam przyjemność i zaszczyt wprowadzać w świat rachunkowości młodych adeptów sztuki w ramach pracy pedagogicznej. Oferuję konsultacje indywidualne lub w niewielkich grupach dla przedsiębiorców pragnących być świadomymi tego, jak ich biznes wygląda od księgowej strony. Zapraszam także kandydatów na księgowych, uczniów szkół policealnych oraz firmy szkoleniowe z zapotrzebowaniem na uzupełnienie dotychczasowej oferty lub zainteresowanych zyskaniem nowych mocy przerobowych. Prowadzimy między innymi konsultacje o następującej tematyce:

 • rachunkowość finansowa,
 • kadry i płace,
 • uproszczone formy księgowości,
 • podatki dochodowe,
 • podatek VAT,
 • obsługa programów finansowo-księgowych: Enova, RaksSQL, Optima, InsertGT, Mała Księgowość RP i innych.